ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์