คู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนนิติการ

แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน

เรื่องร้องเรียน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายละเอียด

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Click Here
สอบสวนวินัย ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานสอบสวนวินัย

คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนวินัย สอบข้อเท็จจริง หรือสอบสวนประเภทต่างๆ ของส่วนนิติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับ "งานสอบสวน" ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click Here
นิติกรรมสัญญา ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานนิติกรรมสัญญา

คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนิติกรรมสัญญา ของส่วนนิติการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง "นิติกรรมสัญญา" ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Click Here
Scroll to Top