กิจกรรมบุคลากรหน่วยงาน

อบรมการเขียนหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566”

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมอบรม “การเขียนหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. …

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมอบรม “การเขียนหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566” Read More »

ส่วนนิติการ เข้าร่วมงาน Innovation Day 66

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของหน่วยงาน ในงาน WU Innovation Day 2023

      เมื่อวันที่ 7 ก.ย.66  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่ …

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของหน่วยงาน ในงาน WU Innovation Day 2023 Read More »

อบรมหลักเกณฑ์ในการประเมินเว็บไซต์ 31-8-66

บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเว็บไซต์อย่างไรให้ได้คะแนนเต็ม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. …

บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเว็บไซต์อย่างไรให้ได้คะแนนเต็ม Read More »

WU Alumni Night Run-66

บุคลากร ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม WU Alumni Night Run #1

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 2 …

บุคลากร ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม WU Alumni Night Run #1 Read More »

บุคลากรหน่วยงานเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 66

บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

บุคลากรส่วนนิติการ นำโดยนายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช (หัวหน …

บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 Read More »

อบรม กระบวนการสอบสวนวินัย 29-6-66

บุคลากร ส่วนนิติการ (นิติกร) ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการบริหารภาครัฐ : กระบวนการสอบสวนวินัยและการพิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 เป็นต …

บุคลากร ส่วนนิติการ (นิติกร) ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการบริหารภาครัฐ : กระบวนการสอบสวนวินัยและการพิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา Read More »

การจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรหน่วยงานของส่วนนิติการ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (พ.7 และ พ.7-1) ของส่วนพัสดุ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566  เวลา 08.30 – 12.00 น. บุค …

บุคลากรหน่วยงานของส่วนนิติการ เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (พ.7 และ พ.7-1) ของส่วนพัสดุ Read More »

อบรม pdca-66

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป” รุ่นที่ 4

บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ …

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป” รุ่นที่ 4 Read More »

ส่วนนิติการเข้าร่วมสงกรานต์อุทยานวิทย์ฯ มวล. 66

ส่วนนิติการ เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 บุคลากรส่วนนิติการ นำโดยหัวห …

ส่วนนิติการ เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Read More »

ส่วนนิติการเข้าร่วมสงกรานต์ มวล. 66

ส่วนนิติการ เข้าร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วม …

ส่วนนิติการ เข้าร่วมงานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย Read More »