กิจกรรมบุคลากรหน่วยงาน

kick of 5s & Big Cleaning Day 2023

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off 5S & Big Cleaning Day ประจําปีงบประมาณ 2566

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 &#82 …

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off 5S & Big Cleaning Day ประจําปีงบประมาณ 2566 Read More »

ท่านรองฯ กล่าวให้ขวัญกำลังใจปีใหม่ส่วนนิติการปี 2566

ส่วนนิติการ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ส่วนน …

ส่วนนิติการ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 Read More »

ส่วนนิติการประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 14-12-65

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินในการจัดประชุมเรื่องการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 เป็นต้นไป รองศาส …

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินในการจัดประชุมเรื่องการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย Read More »

นายพรชัย ประจันพล นิติกรส่วนนิติการ

นายพรชัย ประจันพล นิติกร ส่วนนิติการ ได้ออกรายการวิทยุซิตี้ เรดิโอ “ลมโชยชายทุ่ง” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องกฎหมายต่างๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 1 …

นายพรชัย ประจันพล นิติกร ส่วนนิติการ ได้ออกรายการวิทยุซิตี้ เรดิโอ “ลมโชยชายทุ่ง” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องกฎหมายต่างๆ Read More »