กิจกรรมส่วนนิติการ

ท่านรองฯ กล่าวให้ขวัญกำลังใจปีใหม่ส่วนนิติการปี 2566

ส่วนนิติการ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ส่วนน …

ส่วนนิติการ จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 Read More »

ส่วนนิติการประชุมร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน 14-12-65

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินในการจัดประชุมเรื่องการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 เป็นต้นไป รองศาส …

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินในการจัดประชุมเรื่องการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของมหาวิทยาลัย Read More »

ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานส่วนนิติการ

หัวหน้าส่วนนิติการเข้าร่วมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธั …

หัวหน้าส่วนนิติการเข้าร่วมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ประชุมงานคดีความ

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทำความเข้าใจงานคดีความร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศ …

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทำความเข้าใจงานคดีความร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก Read More »

ส่วนนิติการประชุมวางแผนการดำเนินงานปี 66

รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 กับหน่วยงานในกำกับ (ส่วนนิติการ)

เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 16. …

รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 กับหน่วยงานในกำกับ (ส่วนนิติการ) Read More »

แนะนำหน่วยงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษา

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมด้วยบุคลากรของหน่วยงานได้แนะนำหน่วยงานต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. …

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมด้วยบุคลากรของหน่วยงานได้แนะนำหน่วยงานต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา Read More »

คณะทำงานลงพื้นที่รังวัดแนวเขตที่ดิน

คณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมส่วนนิติการได้สนับสนุนการจัดแปลงที่ดินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 15.30 คณ …

คณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินร่วมส่วนนิติการได้สนับสนุนการจัดแปลงที่ดินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัย Read More »

ตรวจ 5ส ส่วนนิติการ

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 ปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา  15.00 – 16.00 น. คณะก …

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 ปี 2565 Read More »

ประชุมชี้แจง-สปก.ส่วนกลาง

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมกับผอ.อุทัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มและบุคลากรส่วนนิติการ จัดประชุมชี้แจงกรณีพิพาทที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และที่ดินสาธารณะประโยชน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาให้กับปฏิรูปที่ดินส่วนกลางและปฏิรูปที่ดินนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. …

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมกับผอ.อุทัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มและบุคลากรส่วนนิติการ จัดประชุมชี้แจงกรณีพิพาทที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และที่ดินสาธารณะประโยชน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาให้กับปฏิรูปที่ดินส่วนกลางและปฏิรูปที่ดินนครศรีธรรมราช Read More »

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ในการจัดอบรมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการกลาง 5ส green

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. บุคลาก …

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ในการจัดอบรมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการกลาง 5ส green Read More »