กิจกรรมส่วนนิติการ

แนะนำหน่วยงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษา

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมด้วยบุคลากรของหน่วยงานได้แนะนำหน่วยงานต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. …

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมด้วยบุคลากรของหน่วยงานได้แนะนำหน่วยงานต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา Read More »

ตรวจ 5ส ส่วนนิติการ

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 ปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา  15.00 – 16.00 น. คณะก …

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 ปี 2565 Read More »

ประชุมชี้แจง-สปก.ส่วนกลาง

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมกับผอ.อุทัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มและบุคลากรส่วนนิติการ จัดประชุมชี้แจงกรณีพิพาทที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และที่ดินสาธารณะประโยชน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาให้กับปฏิรูปที่ดินส่วนกลางและปฏิรูปที่ดินนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. …

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมกับผอ.อุทัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สมาร์ทฟาร์มและบุคลากรส่วนนิติการ จัดประชุมชี้แจงกรณีพิพาทที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และที่ดินสาธารณะประโยชน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาให้กับปฏิรูปที่ดินส่วนกลางและปฏิรูปที่ดินนครศรีธรรมราช Read More »

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ในการจัดอบรมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการกลาง 5ส green

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. บุคลาก …

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ในการจัดอบรมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการกลาง 5ส green Read More »

เข้าร่วม

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก …

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 Read More »

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น …

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 Read More »

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics โดยการทำ SEO ครั้งที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.00-12.00 …

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics โดยการทำ SEO ครั้งที่ 2 Read More »

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 1 ปี 2565

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น …

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 1 ปี 2565 Read More »

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 30 ปี

บุคลากรของส่วนนิติการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้าย …

บุคลากรของส่วนนิติการเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 30 Read More »

การประชุมหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก

           เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 & …

การประชุมหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก Read More »