กิจกรรมส่วนนิติการ

บุคลากรส่วนนิติการ (ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Webometrics Ranking มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SEO)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 ทางส่วนสื่อสารองค์กรร …

บุคลากรส่วนนิติการ (ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุน Webometrics Ranking มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SEO) Read More »

ภาพเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 New Year New Party New Normal 2022 ผ่าน Facebook Live

ศาสตราจารย์.ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาล …

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 New Year New Party New Normal 2022 ผ่าน Facebook Live Read More »

กิจกรรมมอบเงินเยียวยาค่าวัสดุอุปกรณ์ปลูกสร้างบ้านให้แก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาของศาลสืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ รายละ 2 แสนบาท

ภาพกิจกรรมมอบเงินเยียวยา วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 256 …

กิจกรรมมอบเงินเยียวยาค่าวัสดุอุปกรณ์ปลูกสร้างบ้านให้แก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาของศาลสืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ รายละ 2 แสนบาท Read More »

กิจกรรมช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมและจับสลากเลือกแปลงที่ดินให้กับชา …

กิจกรรมช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 Read More »