กิจกรรมส่วนนิติการ

อบรมการเขียนหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566”

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมอบรม “การเขียนหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. …

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมอบรม “การเขียนหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566” Read More »

ส่วนนิติการ เข้าร่วมงาน Innovation Day 66

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของหน่วยงาน ในงาน WU Innovation Day 2023

      เมื่อวันที่ 7 ก.ย.66  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่ …

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของหน่วยงาน ในงาน WU Innovation Day 2023 Read More »

อบรมหลักเกณฑ์ในการประเมินเว็บไซต์ 31-8-66

บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเว็บไซต์อย่างไรให้ได้คะแนนเต็ม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. …

บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการเว็บไซต์อย่างไรให้ได้คะแนนเต็ม Read More »

WU Alumni Night Run-66

บุคลากร ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม WU Alumni Night Run #1

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 2 …

บุคลากร ส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม WU Alumni Night Run #1 Read More »

ประชุมผู้บริหารครั้งที่ 8-66

บุคลากร (นิติกร) ส่วนนิติการได้เข้าร่วมประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/2566 เนื่องในวาระการนำเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองในงานสอบสวน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป บุคล …

บุคลากร (นิติกร) ส่วนนิติการได้เข้าร่วมประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/2566 เนื่องในวาระการนำเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองในงานสอบสวน Read More »

บุคลากรหน่วยงานเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 66

บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566

บุคลากรส่วนนิติการ นำโดยนายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช (หัวหน …

บุคลากรส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล“สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 Read More »

อบรม กระบวนการสอบสวนวินัย 29-6-66

บุคลากร ส่วนนิติการ (นิติกร) ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการบริหารภาครัฐ : กระบวนการสอบสวนวินัยและการพิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 เป็นต …

บุคลากร ส่วนนิติการ (นิติกร) ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร “กฎหมายปกครองกับการบริหารภาครัฐ : กระบวนการสอบสวนวินัยและการพิจารณาทางปกครองเกี่ยวกับบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา Read More »

ตรวจสอบแนวเขตแปลงที่ดิน มหาวิทยาลัย

บุคลากรของส่วนนิติการ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตแปลงที่ดิน กรณีพิพาทที่ดินกับราษฎรในเขตชุมชนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

         เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 …

บุคลากรของส่วนนิติการ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตแปลงที่ดิน กรณีพิพาทที่ดินกับราษฎรในเขตชุมชนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ประชุมหน่วยงาน

ส่วนนิติการจัดประชุมบุคลากรหน่วยงาน เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินคดีของมหาวิทยาลัยและประชุมเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนหนักงานสายปฏิบัติการฯ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. …

ส่วนนิติการจัดประชุมบุคลากรหน่วยงาน เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินคดีของมหาวิทยาลัยและประชุมเลือกตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากผู้แทนหนักงานสายปฏิบัติการฯ Read More »

ประชุมผู้บริหารโปรโมทเสื้อกีฬา

ส่วนนิติการเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์

เมื่อวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.3 …

ส่วนนิติการเข้าร่วมประชุมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ Read More »