ข่าวประชาสัมพันธ์

law-news

ประกาศกฎหมายใหม่ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ดูกฎหมายฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่นี่ กฎหมายสำนักงานคณะกรร …

ประกาศกฎหมายใหม่ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 Read More »

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Walailak Research Convention (WRC2022) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสถาปนามหาวิทยาลัย

เนื่องในวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Walailak Research Convention (WRC2022) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสถาปนามหาวิทยาลัย Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม “คลับจุฬาฯ สปินออฟ” การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สมัครอยู่ในกลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนากา …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วม “คลับจุฬาฯ สปินออฟ” การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม Read More »

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ลงนามถวายพระพร