ข่าวประชาสัมพันธ์

banner-ระเบียบสำนักนายกฯ 2566

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2566

No Gift Policy 66

ส่วนนิติการ ขานรับ “นโยบายสุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด 2566”

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขานรับ “นโยบายสุจริต …

ส่วนนิติการ ขานรับ “นโยบายสุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด 2566” Read More »

กฎหมายใหม่,กฎหมายยาเสพติด

ประกาศกฎหมายใหม่ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ดูกฎหมายฉบับเต็มได้ที่นี่ กฎหมายสำนักงานคณะกรรมการอาหาร …

ประกาศกฎหมายใหม่ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 Read More »

law-news

ประกาศกฎหมายใหม่ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ดูกฎหมายฉบับเต็มเพิ่มเติมได้ที่นี่ กฎหมายสำนักงานคณะกรร …

ประกาศกฎหมายใหม่ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 Read More »

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Walailak Research Convention (WRC2022) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสถาปนามหาวิทยาลัย

เนื่องในวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Walailak Research Convention (WRC2022) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสถาปนามหาวิทยาลัย Read More »