5ส

kick of 5s & Big Cleaning Day 2023

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off 5S & Big Cleaning Day ประจําปีงบประมาณ 2566

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 &#82 …

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมกิจกรรม Kick off 5S & Big Cleaning Day ประจําปีงบประมาณ 2566 Read More »

ตรวจ 5ส ส่วนนิติการ

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 ปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา  15.00 – 16.00 น. คณะก …

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 ปี 2565 Read More »

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 1 ปี 2565

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น …

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 1 ปี 2565 Read More »