5ส

ตรวจ 5ส ส่วนนิติการ

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 ปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา  15.00 – 16.00 น. คณะก …

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 ปี 2565 Read More »

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 1 ปี 2565

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น …

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 1 ปี 2565 Read More »