แนะนำหน่วยงานให้นักศึกษาสหกิจศึกษา

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมด้วยบุคลากรของหน่วยงานได้แนะนำหน่วยงานต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. […]

หัวหน้าส่วนนิติการร่วมด้วยบุคลากรของหน่วยงานได้แนะนำหน่วยงานต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา Read More »