ส่วนนิติการประชุมวางแผนการดำเนินงานปี 66

รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 กับหน่วยงานในกำกับ (ส่วนนิติการ)

เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 16. …

รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 กับหน่วยงานในกำกับ (ส่วนนิติการ) Read More »