บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น …

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 Read More »