ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานส่วนนิติการ

หัวหน้าส่วนนิติการเข้าร่วมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธั […]

หัวหน้าส่วนนิติการเข้าร่วมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »