เข้าร่วม

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอก […]

บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 Read More »