วันหยุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 66

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดงานและวันหยุดชดเชย ปี 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่