ส่วนนิติการ

สถาปนามหาวิทยาลัย

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

เมื่อวัน พุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 บุคลากรของส่ …

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 Read More »

ประชุมงานคดีความ

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทำความเข้าใจงานคดีความร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศ …

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทำความเข้าใจงานคดีความร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก Read More »

Scroll to Top