วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564
Search
Generic filters

ระบบสืบค้นกฎหมาย (E-LAW System)

เป็นระบบที่จะทำให้การค้นหากฎหมายของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพราะเราได้มีการแบ่งหมวดหมู่ตามภารกิจของคุณ อีกทั้งมีการค้นหาที่ทันสมัย

โครงการพัฒนาระบบการสืบค้นกฎหมายมหาวิทยาลัย
นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช (หัวหน้าโครงการ)
นางสาววิภาดา อามิตร (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
นายคมกริช สุหลง (ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์)