วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับสำนักวิชาและกลุ่มสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562