วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับสำนักวิชาและกลุ่มสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562