วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การควบคุมการเงินและเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการท่าศาลาเมืองน่าอยู่ ฟุตบอลชายหาดส่งเสริมสุขภาพชุมชน