วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การควบคุมการเงินและเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการท่าศาลาเมืองน่าอยู่ ฟุตบอลชายหาดส่งเสริมสุขภาพชุมชน