วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

อัตราค่าตอบแทนการบริการคลินิกพิเศษของศูนย์การแพทย์