วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

ประกาศฯ เกณฑ์การประเมินผลสำเร็จของงานส่วนบุคคล การประเมินหน่วยงานและดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชากลุ่มสำนักวิชา วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย