วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

สถาบันอุดมศึกษาที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะไปศึกษาต่อและคุณสมบัติเพิ่มเติม ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ปี 2565