วันพฤหัสบดี, 6 ตุลาคม 2565

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562