วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562