วันจันทร์, 2 ตุลาคม 2566

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่