วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2566