เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดแส็งแรง โดยมีพนักงานบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก

ภาพโดย : Admin DLa, photoandvideo clm wu