Search

พิธีเปิด "ซุ้มประตูวลัยคม"

              วันนี้ 21 กันยายน 2563 เวลา 07.59 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ซุ้มประตูวลัยคม” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยนายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าศาลา ผู้นำท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ  ผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี บริเวณด้านหน้าซุ้มประตูวลัยคม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                โอกาสนี้  ได้มีการอัญเชิญตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และธงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำไปประดิษฐานบริเวณพิธี  จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้ร่วมกันกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อมหาวิทยาลัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และ พระครูวรดิตถานุรักษ์ (ถาวร) เจ้าอาวาสวัดพระอาสน์ เจ้าคณะอำเภอท่าศาลา ประธานสงฆ์ ประกอบพิธีเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล

                ซุ้มประตูใหม่ดังกล่าวใช้ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ซุ้มประตูวลัยคม” มีความโดดเด่น สวยงาม ดูยิ่งใหญ่ สามารถใช้เป็นสถานที่ประดับตกแต่ง เพื่อเทิดพระเกียรติ และใช้เป็นจุดประดิษฐานเครื่องสักการะอันเนื่องในวโรกาสงานพระราชพิธีต่างๆ ได้อย่างสมพระเกียรติ  สามารถติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ประจำพระองค์ได้อย่างสวยงามในช่วงวาระสำคัญต่างๆ และใช้เป็นป้ายคำปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า  “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง”

                ด้วยรูปแบบของซุ้มประตูและแนวรั้วทั้งสองด้านที่สวยงาม พร้อมป้ายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบกับลานหินแกรนิตที่ปูเป็นลานกว้างหน้าซุ้มประตูและแนวรั้วทั้งสองด้านนี้ สามารถใช้เป็นจุดถ่ายภาพที่มีความสวยงามอีกจุดหนึ่ง โดยมีพื้นหลังที่เป็นสวนวลัยลักษณ์ และแนวเทือกเขาหลวง ที่ดูเป็นธรรมชาติที่งดงาม อีกด้วย

ข่าวโดย  นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร
ภาพโดย  นายบรรพต ใบมิเด็น ส่วนสื่อสารองค์กร และทีม Admin Dla