Home / ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 – 2562

ลำดับ ประเภทเรื่องร้องเรียน โทษ

Facebook Comments