มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 – 2563

ลำดับพ.ศ.ประเภทเรื่องร้องเรียนโทษ
12561ไม่มีเรื่องร้องเรียน
22562ไม่มีเรื่องร้องเรียน
32563ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์