ที่ตั้ง

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังอาคารบริหาร
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร

075-477-050 , 075-477-051

อีเมล

dla@mail.wu.ac.th