Search

        ก่อนหน้านี้ ร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ล่าสุดประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมีชื่อว่า “พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560” ( พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี2560)

        ทั้งนี้ในมาตรา 2 ของพระราชบัญญัตินี้ ระบุว่า ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นหมายความว่าจะบังคับใช้ภายใน 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

        ในสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงโลกโซเชียลได้ง่าย แต่ก็มีมุมมืดที่ทำให้ผู้ที่ไม่รู้เท่าทัน ตกเป็นเหยื่อการเผยแพร่ข้อมูลและภาพที่เป็นเท็จ ทำให้เกิดความตื่นตระหนก หรือถูกหลอกลวงให้เสียทรัพย์ บางกรณีเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เพื่อเอาผิดผู้ที่คิดกระทำผิด จึงเป็นสิ่งจำเป็น

        พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ได้แก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับแรก ที่บังคับใช้มาเมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยมีเนื้อหาเข้มข้นขึ้น มุ่งหวังปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน ไม่ให้ถูกคุกคามหรือล่วงละเมิด สิ่งที่แตกต่างจากเดิม คือเพิ่มการดูแลความเป็นส่วนตัวให้ประชาชนสามารถปฏิเสธจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสแปม ซึ่งไม่ต้องการรับได้ง่ายขึ้น โดยออกกฎเกณฑ์ควบคุมการส่งที่ชัดเจน และมีบทลงโทษปรับผู้ส่งสูงสุดถึง 2 แสนบาท แต่ความผิดฐานแพร่ข้อมูลนั้น จะไม่ครอบคลุมถึงคดีการหมิ่นประมาท แต่เป็นการเอาผิดเฉพาะกับการฉ้อโกง ปลอม หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จเท่านั้น และไม่สามารถใช้กฎหมายฉบับนี้ เพียงฉบับเดียวฟ้องร้องได้

        ที่สำคัญการเผยแพร่ภาพตัดต่อ จากเดิมมีความผิดเฉพาะภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตเท่านั้น แต่กฎหมายฉบับนี้ ให้ความคุ้มครองไปถึงภาพผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดและทำลายภาพตัดต่อได้ หากการเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิต ทำให้บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตร เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือได้รับความอับอาย ซึ่งสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ จะต้องเข้ามารับโทษในประเทศไทยเท่านั้น

        นายปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ เชื่อว่าในระยะแรกประชาชนอาจยังไม่ตระหนักถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ใหม่ โดยประเมินจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ของคนไทย คาดว่าคงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจไปอีกระยะหนึ่ง แต่เมื่อมีกรณีตัวอย่างเกิดขึ้น และถูกลงโทษตามกฏหมายนี้ จะทำให้ประชาชนจดจำ และเข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น แต่เชื่อว่าในระยะแรกผู้กระทำผิดอาจได้รับการผ่อนผันจากเจ้าหน้าที่

      ดังนั้นเราลองมาดูสรุปความเปลี่ยนแปลงของ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นี้ รวมถึงสิ่งที่ประชาชนต้องรู้ เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2560 มีอะไรบ้างไปดูกัน