Search

การแข่งขันกีฬาสี (สีเหลือง) และร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่

        วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 14:00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ นำโดยสโมสรวลัยลักษณ์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัดกีฬาสีภายในระดับบุคลากร ซึ่งส่วนนิติการสังกัดสีเหลือง โดยได้รับการสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมจากหัวหน้าส่วนนิตกิาร จำนวน 1,000 บาท และพนักงานส่วนนิติการได้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด และเข้าลงแข่งขันกีฬา เช่น ตีกอล์ฟ วิ่งกระสอบ ชักคะเย่อ และแชร์บอล เป็นต้น 
        วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16:00 – 21:00 น. พนักงานส่วนนิติการได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ วลัยแลนด์แดนฟอร์ร่า ซึ่งได้รับเกียรติร่วมถ่ายรูปร่วมกับท่านอธิการบดี