เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตและบัญฑิตศึกษา และเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาเรียนต่างๆ ฯลฯ

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์