เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม 2563 ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกันส่งมอบของที่ระลึก ส่งมอบความสุขและส่งคำอวยพรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

“”ขออวยพรให้ทุกท่านมีช่วงเวลาที่ดี สุขภาพที่ดี กำลังใจที่ดี และมีความสุขตลอดไป””

        ส่วนนิติการ ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ด้วยความยินดียิ่ง ด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกัน