จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์

                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์” เนื่องในโอกาสเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563  ที่ผ่านมา ณ สวนวลัยลักษณ์ 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์” ในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องของจิตอาสาเพื่อมหาวิทยาลัย ที่ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากทุกหน่วยงานจะได้ร่วมมือกันพัฒนาภูมิทัศน์ของสวนวลัยลักษณ์ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น เพื่อเตรียมการรับเสด็จ  เนื่องในโอกาสเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 25 กันยายน  ที่จะถึงนี้ อีกทั้งทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บัณฑิต ญาติบัณฑิต แขกที่มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความสุข ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุด มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความภาคภูมิใจของทุกคน