Previous
Next

ระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

icon-pdpa

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ภารกิจหลักของหน่วยงาน

กิจกรรมหน่วยงาน

กิจกรรมบุคลากร

โครงการช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย

วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

Play Video