บุคลากรส่วนนิติการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช บุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ดร.มงคล ธีระนานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรส่วนนิติการ จำนวน 2 ท่าน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

         โดยมีนายเอกชัย สุนทร นายอำเภอท่าศาลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพสกนิกรชาวอำเภอท่าศาลาทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสดังกล่าว