Search
ลงพื้นที่ชุมชนสาธิตร่วมอ.และ นศ.นิติศาสตร์-ส่วนนิติการ

บุคลากร ส่วนนิติการ สนับสนุน นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป บุคลาส่วนนิติการ ร่วมกับสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาชุมชนสาธิตฯ ในส่วนของการศึกษาพื้นที่และความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่ชุมชนฯ