ส่วนนิติการประชุมวางแผนการดำเนินงานปี 66

รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 กับหน่วยงานในกำกับ (ส่วนนิติการ)

เมื่อวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. นำโดยรักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในกำกับ (ส่วนนิติการ) นำโดยหัวหน้าส่วนนิติการ นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช ร่วมด้วยบุคลากรของหน่วยงานทุกท่าน ในการประชุมวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับการนำเสนอโครงการและงานต่างๆ ที่จะดำเนินการจัดทำในปีงบประมาณ 2566