นายพรชัย ประจันพล นิติกรส่วนนิติการ

นายพรชัย ประจันพล นิติกร ส่วนนิติการ ได้ออกรายการวิทยุซิตี้ เรดิโอ “ลมโชยชายทุ่ง” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปในเรื่องกฎหมายต่างๆ

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายพรชัย ประจันพล นิติกร ส่วนนิติการ ได้ออกรายการวิทยุซิตี้ “ลมโชยชายทุ่ง” เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปกับประชาชนทั่วไปที่สนใจ