Search
ท่านอ้น เยี่ยมชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

‘ท่านอ้น’ วัชเรศร วิวัชรวงศ์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารร่วมด้วยหัวหน้าส่วนนิติการ รวมถึงบุคลากรต้อนรับอบอุ่น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมด้วยหัวหน้าส่วนนิติการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

โอกาสนี้ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณเวชวัฒน์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมรับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยและรับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และมอบเงินบริจาคจากชมรมบิ๊กไบค์นครศรีธรรมราชให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯเพื่อนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อไป

ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้กล่าวความรู้สึกในการเดินทางมาเยือนม.วลัยลักษณ์ครั้งนี้ ว่า รู้สึกประทับใจที่ทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย มีระบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์สังเคราะห์เองได้ ซึ่งเชื่อว่าการค้นคว้าสิ่งต่างๆด้วยตนเองจะสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษามีความรู้ในเชิงลึก เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ท่านอ้นได้ลงนามสมุดเยี่ยมและกล่าวอวยพรให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นต่อไป

จากนั้นท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมและสักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานตุมปัง โบราณสถานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย และเดินทางไปยังอุทยานพฤกษศาสตร์และสวนวลัยลักษณ์ ก่อนเดินทางกลับในเวลาประมาณ 11.30 น.

 

ท่านอ้น เยี่ยมชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ท่านอ้น เยี่ยมชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ท่านอ้น เยี่ยมชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์