กิจกรรมมอบเงินเยียวยาค่าวัสดุอุปกรณ์ปลูกสร้างบ้านให้แก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาของศาลสืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ รายละ 2 แสนบาท

ภาพกิจกรรมมอบเงินเยียวยา วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในกิจกรรมมอบเงินเยียวยาสนับสนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ปลูกสร้างบ้านราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาของศาล สืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ โดยมี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้แทนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันมอบแก่ราษฎรจำนวน 11 ราย รายละ 2 แสนบาท ท่ามกลางผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และสื่อมวลชนร่วมกันเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่ราษฎรซึ่งเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ย้ายออกจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยไปอยู่ในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ โดย ส.ป.ก. ได้จัดที่ดินให้รายละ 5 ไร่ แต่ปรากฎว่ามีเจ้าของเดิมไปฟ้องศาล และศาลฎีกาได้ตัดสินให้เจ้าของเดิมเป็นฝ่ายชนะคดี ทาง ส.ป.ก. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดหาที่ดินในแปลงชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ที่ยังคงมีอยู่จัดสรรให้แก่ราษฎรเป็นที่เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เห็นว่ากลุ่มราษฎรเหล่านี้ได้รับเดือดร้อนโดยเฉพาะปัญหาการสร้างบ้านใหม่ จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยอ้างมติคณะมนตรีในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งทางสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าเยียวยาสำหรับซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้านดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร และมหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้

นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์  กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมการมอบเงินวัสดุก่อสร้างที่พักอาศัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งตนเองเป็นคนท่าศาลาและเคยมีโอกาสรับราชการเป็นนายอำเภอท่าศาลาเป็นระยะเวลา 3 ปี จึงทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร และยังคงติดตามสถานการณ์และคาดหวังให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดีและเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชน

“บรรยากาศในวันนี้ถือเป็นความก้าวหน้าระดับหนึ่งในการแก้ไขดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ปฎิบัติตามข้อบังคับกฏหมาย ด้วยทราบว่าท่านเองก็ได้รับผลกระทบเป็นครั้งที่ 2 ต้องขอขอบคุณทางอธิการบดีและทางสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เล็งเห็นถึงผลกระทบของพี่น้องประชาชนที่จะต้องย้ายไปปลูกที่พักอาศัยในพื้นที่ที่จัดให้ใหม่ และขอให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกคนด้วย” นายไตรรัตน์ กล่าว

ด้านนายวีระพรรณ สุขะวัลลิ  กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับพี่น้องชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ซึ่งถือเป็นผู้ที่เสียสละและมีบุญคุณต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ตนอยากเห็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ร่วมกัน กับชาวชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์แบบไม่มีรอยต่อ แล้วชาวชุมชนและชาวบ้านที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยจะคอยเป็นรั้วให้กับมหาวิทยาลัยเอง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่หาทางให้ได้งบประมาณส่วนนี้มาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน และนอกจากงบประมาณส่วนดังกล่าวแล้ว ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องยังคงพยายามหาช่องทางเพื่อที่เยียวยาเพิ่มเติมสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจาก : ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์