มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Walailak Research Convention (WRC2022) ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสถาปนามหาวิทยาลัย

เนื่องในวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Walailak Research Convention (WRC2022) เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีสถาปนามหาวิทยาลัยนั้น

โดยทาง ศูนย์กิจการนานาชาติขอนำส่ง power point presentation ของ keynote speaker,  Prof. Dr. Peter Yuen, Dean of the College of Professional and Continuing Education (CPCE) of The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) ซึ่งบรรยายหัวข้อ “Higher Education during and after COVID” 

Higher Education During and after COVID