ตรวจ 5ส ส่วนนิติการ

ส่วนนิติการเข้ารับการตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ครั้งที่ 2 ปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา  15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัย ได้เข้าตรวจ 5ส ของพื้นที่หน่วยงาน (ส่วนนิติการ) โดยดำเนินการตรวจ 5ส ตาม มาตรฐานกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัย 17 มาตรฐาน โดยมีการตรวจสอบพื้นที่ทุกส่วนของของหน่วยงานทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยคณะกรรมการได้มีคำชื่นชม ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดการเกี่ยวกับ 5ส ของหน่วยงานให้มีความเป็นมาตรฐานกลางมากที่สุด