สถาปนามหาวิทยาลัย

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 31 ปี
สถาปนามหาวิทยาลัย
พิธีศาสนาวันคล้ายวันสถาปนา
พิธีศาสนาวันคล้ายวันสถาปนา

เมื่อวัน พุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 บุคลากรของส่วนนิติการ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 31 รูป ร่วมพิธีขอดุอาร์ของศาสนาอิสลาม และการอธิษฐานพรของศาสนาคริสต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31 

จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีการในหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ของการมอบรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและมอบรางวัลแก่บุคลากร โดย นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 25 ปี และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่าง ๆ จำนวน 6 คน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรเข้าร่วมวันสถาปนา
Scroll to Top