ส่วนนิติการเข้าร่วมสงกรานต์อุทยานวิทย์ฯ มวล. 66

ส่วนนิติการ เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

              เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 บุคลากรส่วนนิติการ นำโดยหัวหน้าส่วนนิติการ นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช และบุคลากรของหน่วยงาน ได้เข้าร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีดังกล่าวร่วมกับ ผู้อำนวยการอุทยานวิทย์ฯ  ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง 

             ภายในงานได้ทำพิธีไหว้พระ และได้เชิญพระภิกษุสงฆ์ และบุคลากรของอุทยานวิทย์ฯ และบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ได้รดน้ำดำหัวขอพร การสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป มีกิจกรรมการละเล่นน้ำต่างๆ กิจกรรมสาวน้อยตกน้ำ และอื่นๆ อีกมากมายมาร่วมสร้างความสนุกสนานอีกด้วย