การสัญจร Transportation

การสัญจร
Transportation

        การรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชนหรือรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการภายในมหาวิทยาลัย และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน

จำนวนจักรยาน

– มีจักยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว จำนวน 1 คัน
– มีการใช้จักรยานในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ

ความคิดริเริ่มกระบวนการขนส่ง เกี่ยวกับ การกำจจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

การใช้จักรยานยนต์

– มีสถานที่จอดจักรยานยนต์เป็นระเบียบเรียบร้อย
– ใช้จักรยานยนต์เท่าที่จำเป็นหรือระยางไกล
– ทางเดียวกันไปด้วยกัน
– ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร
– สวม
หมวกกันน็อค ล็อกสายรัดคาง

 

การใช้รถยนต์

– มีสถานที่จอดรถยนต์เป็นระเบียบเรียบร้อย
– ทางเดียวกันไปด้วยกัน
– มีการใช้ระบบการรถรับ-ส่ง รถบัสมหาวิทยลัยในการมาทำงาน
– ใช้รถยนต์ในการเดินทางเท่าที่จำเป็น
– การตรวจสอบสภาพรถอย่างสม่ำเสมอ

 

การใช้รถไฟฟ้า ขนส่งภายใน

– มีการใช้จักรยานในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ
– มีระบบติดตามรถไฟฟ้า Click

นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

Cover walk way

– ทางเดินระหว่างอาคาร
– ใช้การเดินเท้าในการติดต่อหน่วยงานใกล้ๆ

สนับสนุนให้มีการใช้จักรยาน


– มีการใช้จักรยานในการติดต่อหน่วยงานต่างๆ
– มีเส้นทางการใช้จักรยาน