ภาพเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่

บุคลากรส่วนนิติการ เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 New Year New Party New Normal 2022 ผ่าน Facebook Live

ศาสตราจารย์.ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบ New Normal ผ่าน Facebook Live เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ในกิจกรรมได้มีการแจกของรางวัลมากมายตลอดจนการดำเนินกิจกรรม ซึ่งบุคลากรส่วนนิติการได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live ในครั้งนี้ด้วย

ภาพเข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่